programi

- 10 satni program u trajanju od 6.30 do 16.30

- 6 satni jutro u trajanju od 7.30 do 13.30

- 6 satni popodne u trajanju od 14.00 do 20.00

programi

U vrtiću se provode redoviti programi odgoja i obrazovanja djece, kao i program za predškolce.

Za predškolce 1. PODRUČJE

 • BILO BI DOBRO DA DIJETE ZNA…

 1. FINA MOTORIKA ŠAKE I PRSTIJU

 grafomotoričke sposobnosti, posjeduje   fleksibilnost šake i prstiju (uvježbavaju se   u aktivnostima crtanja, slikanja, rezanja,   modeliranja) 

 • pravilno držati olovku (kontrolirati pritisak olovke), linija jasna

 • vući crtu od točke do točke i između crta

 • povlačiti valovite, kružne i uglate linije

 • precrtati likove: kvadrat, trokut, romb

 • bojati unutar linija

 1. GRUBA MOTORIKA

 - koordinacija pokreta i lateralizacija

 • uspravno sjediti

 • trčati, penjati se, svladavati sprave na igralištu itd.

 • pisati i crtati dominantnom rukom, a s drugom pridržavati papir

 1. GOVOR I JEZIK

 • razumjeti tuđi govor

 • prepričati kratku priču

 • iznositi svoje misli, potrebe i želje

 • ispravno izgovarati sve glasove

 • pravilno se gramatički izražavati (koristi množinu, jedninu, zamjenice, govoriti pravilno u rodu i padežu)

 • znati verbalno definirati jednostavne pojmove (npr. što je stolica? U definiciji spominje čemu stolica služi, kakvog je oblika, od čega je napravljena i sl. )

 • znati verbalno iskazati po čemu su neke stvari, bića, pojave slični, a po čemu su različiti

 • znati prepričati kraći događaj ili priču u pravilnom slijedu: uvod, tijek, završetak

 PREDČITALAČKE VJEŠTINE 

 slušno opažanje i razlikovanje

 • usvojiti sintezu i analizu: 

       - sastaviti riječi od glasova (v-o-d-a = voda) i

       - rastaviti riječ na glasove (kuća = k-u-ć-a) 

 • prepoznati i imenovati s kojim glasom počinje i s kojim glasom završava riječ

 • postavljati pitanja, razumjeti smisao rečenice

 • razumjeti pojam tiska (što su slova, što su riječi, gdje je početak stranice, u kojem smjeru čitamo i okrećemo stranice)

 • prepoznati slova abecede

 PREDMATEMATIČKE VJEŠTINE

 • mehanički brojiti do 20, brojati s prekidom

 • imati pojam broja do 10

 • snalaziti se u pojmovima oduzmi, dodaj

 • u skupu od 10 elemenata znati rezultat dodavanja za jedan i oduzimanja za jedan uz pokazivanje

 • uspoređivati 2 skupa (više-manje, duži-kraći, veći-manji)

 • klasificirati po obliku, veličini, težini, boji

 • povezivati brojku uz količinu (broj 2=2 elementa)

 1. PROSTORNI ODNOSI

 • znati što je gore, dolje, iza, ispred, iznad, ispod

 • usvojiti orijentaciju na tijelu, u prostoru, na papiru (što je lijevo, desno, na sebi, na drugome, na slici), 

 • uočiti smjer kretanja

 • koristiti pravilan smjer pisanja (s lijeva na desno)

 1. VREMENSKI ODNOSI

 • razlikovati: jutro-podne-večer

 • prije podne–poslije podne, jučer–danas–sutra

 • godišnja doba

 • imenovati dane u tjednu

 SAMOSTALNOST

 • potpuno se samostalno odijevati i obuvati

 • biti samostalno u održavanju higijene

 • pitati kad nešto ne razumije

 • pokušati samo riješiti problem, a ne odustajati brzo zbog teškoća

 OPĆI POJMOVI O SEBI, OBITELJI,   PRIRODI, PRIRODNIM POJAVAMA I   DRUGO

 • znati ime i prezime, svoju dob, adresu i mjesto stanovanja

 • znati imena i zanimanja ukućana, članove obitelji (majka, otac, baka, djed, brat, sestra…)

 • prepoznati i točno imenovati sve boje 

 • prepoznati okuse (kiselo, slatko, slano, gorko), vruće/hladno/mlako, 

 • znati nabrojati životinje (domaće, divlje itd.)

SOCIJALNI RAZVOJ

 • pretežno se igrati u grupi djece

 • konflikte rješavati verbalno, a ne fizičkom agresijom

 • surađivati s djecom i odraslima 

 • uočavati potrebe i interese drugih 

 • poštovati važeća pravila

 • podređivati svoje želje pravima i ciljevima skupine

 • može čekati svoj red

 • učiti imitacijom i identifikacijom

EMOCIONALNI RAZVOJ

 • emocionalna kontrola i stabilnost - suzdržati se od naglih emocionalnih izljeva (bijes, plač, histerija,…)

 • osjećati «ja to mogu»

 • imati osjećaj za druge (empatija) – pokušati pomoći ili utješiti drugo dijete

 • prepoznati i razumjeti emocije (sreća, ljutnja, strah, tuga itd.)

 • ponositi se uspjehom, podnositi neuspjeh

 • bogata igra (simbolička, igra s pravilima...)

 

Pripremila: Sara Bojić, pedagog