ŠTO BI BILO POŽELJNO DA DIJETE PRED POLAZAK U ŠKOLU ZNA ILI MOŽE? 1. PODRUČJE

 • BILO BI DOBRO DA DIJETE ZNA…

 1. FINA MOTORIKA ŠAKE I PRSTIJU

 grafomotoričke sposobnosti, posjeduje   fleksibilnost šake i prstiju (uvježbavaju se   u aktivnostima crtanja, slikanja, rezanja,   modeliranja) 

 • pravilno držati olovku (kontrolirati pritisak olovke), linija jasna

 • vući crtu od točke do točke i između crta

 • povlačiti valovite, kružne i uglate linije

 • precrtati likove: kvadrat, trokut, romb

 • bojati unutar linija

 1. GRUBA MOTORIKA

 - koordinacija pokreta i lateralizacija

 • uspravno sjediti

 • trčati, penjati se, svladavati sprave na igralištu itd.

 • pisati i crtati dominantnom rukom, a s drugom pridržavati papir

 1. GOVOR I JEZIK

 • razumjeti tuđi govor

 • prepričati kratku priču

 • iznositi svoje misli, potrebe i želje

 • ispravno izgovarati sve glasove

 • pravilno se gramatički izražavati (koristi množinu, jedninu, zamjenice, govoriti pravilno u rodu i padežu)

 • znati verbalno definirati jednostavne pojmove (npr. što je stolica? U definiciji spominje čemu stolica služi, kakvog je oblika, od čega je napravljena i sl. )

 • znati verbalno iskazati po čemu su neke stvari, bića, pojave slični, a po čemu su različiti

 • znati prepričati kraći događaj ili priču u pravilnom slijedu: uvod, tijek, završetak

 PREDČITALAČKE VJEŠTINE 

 slušno opažanje i razlikovanje

 • usvojiti sintezu i analizu: 

       - sastaviti riječi od glasova (v-o-d-a = voda) i

       - rastaviti riječ na glasove (kuća = k-u-ć-a) 

 • prepoznati i imenovati s kojim glasom počinje i s kojim glasom završava riječ

 • postavljati pitanja, razumjeti smisao rečenice

 • razumjeti pojam tiska (što su slova, što su riječi, gdje je početak stranice, u kojem smjeru čitamo i okrećemo stranice)

 • prepoznati slova abecede

 PREDMATEMATIČKE VJEŠTINE

 • mehanički brojiti do 20, brojati s prekidom

 • imati pojam broja do 10

 • snalaziti se u pojmovima oduzmi, dodaj

 • u skupu od 10 elemenata znati rezultat dodavanja za jedan i oduzimanja za jedan uz pokazivanje

 • uspoređivati 2 skupa (više-manje, duži-kraći, veći-manji)

 • klasificirati po obliku, veličini, težini, boji

 • povezivati brojku uz količinu (broj 2=2 elementa)

 1. PROSTORNI ODNOSI

 • znati što je gore, dolje, iza, ispred, iznad, ispod

 • usvojiti orijentaciju na tijelu, u prostoru, na papiru (što je lijevo, desno, na sebi, na drugome, na slici), 

 • uočiti smjer kretanja

 • koristiti pravilan smjer pisanja (s lijeva na desno)

 1. VREMENSKI ODNOSI

 • razlikovati: jutro-podne-večer

 • prije podne–poslije podne, jučer–danas–sutra

 • godišnja doba

 • imenovati dane u tjednu

 SAMOSTALNOST

 • potpuno se samostalno odijevati i obuvati

 • biti samostalno u održavanju higijene

 • pitati kad nešto ne razumije

 • pokušati samo riješiti problem, a ne odustajati brzo zbog teškoća

 OPĆI POJMOVI O SEBI, OBITELJI,   PRIRODI, PRIRODNIM POJAVAMA I   DRUGO

 • znati ime i prezime, svoju dob, adresu i mjesto stanovanja

 • znati imena i zanimanja ukućana, članove obitelji (majka, otac, baka, djed, brat, sestra…)

 • prepoznati i točno imenovati sve boje 

 • prepoznati okuse (kiselo, slatko, slano, gorko), vruće/hladno/mlako, 

 • znati nabrojati životinje (domaće, divlje itd.)

SOCIJALNI RAZVOJ

 • pretežno se igrati u grupi djece

 • konflikte rješavati verbalno, a ne fizičkom agresijom

 • surađivati s djecom i odraslima 

 • uočavati potrebe i interese drugih 

 • poštovati važeća pravila

 • podređivati svoje želje pravima i ciljevima skupine

 • može čekati svoj red

 • učiti imitacijom i identifikacijom

EMOCIONALNI RAZVOJ

 • emocionalna kontrola i stabilnost - suzdržati se od naglih emocionalnih izljeva (bijes, plač, histerija,…)

 • osjećati «ja to mogu»

 • imati osjećaj za druge (empatija) – pokušati pomoći ili utješiti drugo dijete

 • prepoznati i razumjeti emocije (sreća, ljutnja, strah, tuga itd.)

 • ponositi se uspjehom, podnositi neuspjeh

 • bogata igra (simbolička, igra s pravilima...)

 

Pripremila: Sara Bojić, pedagog

RAZVOJ FONOLOŠKE SVJESNOSTIVažno je da dijete postane svjesno kako se izgovorene riječi, koje čujemo i koristimo, sastoje od glasova. Dobro razvijena fonološka svjesnost uključuje sposobnost prepoznavanja, izdvajanja i međusobnog uspoređivanja glasova, rastavljanja riječi na glasove i povezivanja izgovorenih glasova u riječ (analiza i sinteza), te prepoznavanje i produkciju rime. Drugim riječima, osnovni je cilj poučiti dijete da manipulira glasovima. 

Fonološka svjesnost ne razvija se spontano, trebamo je u djeteta predškolske dobi ciljano razvijati kroz igru.

 

IGRE/AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ FONOLOŠKE SVJESNOSTI:

 

 • Izdvajanje prvog ili zadnjeg glasa u riječi

 

Tragači: Uz slikovnicu ili vani u šetnji, tragamo za riječima koje počinju na određeni glas (u početku izaberite glasove koji su slušno uočljiviji koji se po potrebi mogu produžiti i naglasiti npr. sssok, rrrrrriba, ššššuma i sl.), poslije proširujemo igru na način da tražimo glas kojim riječ završava…

 

U trgovini: Djeca vole kupovati u zamišljenoj trgovini. Organizirajte igrokaz, tako da je

dijete kupac koji treba kupiti predmete koji počinju određenim glasom.

 

Igra ČOVJEČE, KOJI JE PRVI GLAS?: Uzmite igru „Čovječe, ne ljuti se“ ili neku drugu društvenu igru s poljima i bacanjem kockice. Kada igrač baci kockicu, dobiveni broj označava broj riječi kojima treba odrediti početni glas. Riječi zadaju suigrači (ako igrač dobije broj dva, mora odrediti prvi glas u dvije riječi. npr. sir, pas). Koliko početnih glasova točno odredi toliko se polja pomiče. Pobjednik je onaj koji prvi dođe do cilja.

Igra IDEM NA PUT: Pravite se da idete na putovanje i da sa sobom možete ponijeti samo one stvari koje počinju na zadani glas (npr. Na put možemo ponijeti samo stvari koje počinju na glas B. Što ćemo spremiti u kofer? Balon, bananu, brod, bicikl…).

Igra GLASOVNA SLIKOVNICA: Glasovna slikovnica izrađuje se postupno. Uzmite 30 listova bijelog papira. Na svaki list papira, u gornjem lijevom kutu napišite veliko tiskano slovo abecede (možete i malo tiskano). Zajedno s djetetom izrezujte slike iz reklamnih letaka, kataloga, časopisa ili neka ih dijete samo nacrta i zalijepite na listove s odgovarajućim početnim glasom. Na taj način djeca imenuju i prepoznaju slova. Također se kod djeteta razvija i svjesnost o povezanosti slova i glasa.

 

Gdje je glas?: Nacrtajte na papiru pravokutnik i podijelite ga na tri dijela, trebat će vam i jedna figurica. Izgovarajte pojedine riječi u kojima se zadani glas javlja na različitim pozicijama u riječi (na početku, u sredini, na kraju). Ovisno na kojem se mjestu glas nalazi dijete stavlja figuricu na lokomotivu, prvi ili zadnji vagon.

Smisli riječ: Kažemo djetetu da smisli riječ koja počinje (završava) istim glasom kao i

riječ koju predložimo.

 

 • Slogovno stapanje i raščlamba

 

Igra DOVRŠI RIJEČ: Djetetu kažemo da pogodi riječ koju želimo izgovoriti npr. ˝Ba…˝ (baka). Navodimo ga da se prisjeti što više riječi na zadani slog ili kažemo djetetu da ćemo mi izgovarati početak riječi, a ono kraj (me‐do, ko‐koš itd.). Krenite od dvosložnih riječi.

 

Igra LUPKAJMO SLOGOVE:  Izgovarajte djetetu riječi s različitim brojem slogova. Dijete treba ponoviti svaku riječ tako da ju rastavi na slogove uz lupkanje. Možete pljeskati, lupati nogama u pod, kuhačom po loncu, pucketati prstima, udarati loptom. Treba lupiti onoliko puta koliko je slogova u zadanoj riječi. Krenite od dvosložnih riječi (rupa), prema trosložnim riječi (jagoda, drveće) i na kraju jednosložnim riječima (puž, mrav). 

Možete zajedno s djecom lupkati dlanom o dlan dok ponavljate neku ritmičku brojalicu ili pjesmicu  (I-ŠO ME-DO U DU-ĆAN...).

Čaša puna slogova: Potrebne su vam plastične čaše i loptice od papira ili nekog drugog materijala. Na svaku plastičnu čašu napišite jednu brojku; 1, 2, 3, 4. Možete nacrtati kružiće umjesto brojki. Pripremite popis riječi različite dužine. Pročitajte riječ djetetu, a zatim ono mora odrediti od koliko se slogova riječ sastoji. Neka dijete ubaci lopticu u odgovarajuću plastičnu čašu ovisno o broju slogova u riječi. Korisno je izgovor slogova pratiti pljeskanjem.

 

 • Proizvodnja rime

Smisli pjesmicu: Izgovorite djetetu neku riječ i pitajte s kojom se riječju ona rimuje. Zapišite sve rime i na kraju pokušajte smisliti vlastitu pjesmicu koja će uključivati osmišljene parove riječi. Također,  možete zajedno s djetetom slušati i ponavljati pjesmice u rimi. 

Rima u vreći:  Papirnatu vrećicu napunite parovima sličica u rimi, a djeca naizmjence izvlače sličice iz vrećice dok ne sastave što je više moguće parova u rimi. Prijedlozi sličica: slon- balon, zec-perec, trava-krava, stolica-polica, kos-nos, mak-rak, muha-juha, gljiva-šljiva, list-kist, sir-žir, lonac-konac, žlica-ptica, voda-roda, most-kost

 • Glasovna sinteza i analiza

Igra TAJNA ŠIFRA: Zamislite da ste tajni agenti ili špijuni i morate komunicirati tako da riječi govorite tajnom šifrom kako vas zlikovci ne bi razumjeli. Riječi izgovarajte glas po glas – dijete treba slušati i izgovoriti cijelu riječ. Na ovaj način možete vježbati i glasovnu analizu tako da dijete izgovara riječi glas po glas, a vi onda glasove morate spojiti u riječ.

Igra DETEKTIV: Potrebna vam je slika na kojoj ima više predmeta – možete iskoristi slike iz slikovnica, reklamne letke, fotografije, bojanke ili jednostavno umjesto slike možete iskoristiti sobu i predmete u njoj. Vi izgovarate riječ glas po glas. Dijete treba prepoznati o kojoj se riječi radi i pronaći odgovarajući predmet na slici ili u sobi. Pronađene predmete dijete može označiti na slici flomasterom, žetonima ili jednostavno pokazati prstom.

Igra NAĐI KUĆICU: Možete nacrtati kućice s različitim brojem prozora (jedna ima tri prozora, druga četiri itd.). Broj prozora će označavati broj glasova u određenoj riječi. Sličice različitih predmeta ili životinja možete isprintati, nacrtati ili izrezati iz reklamnih letaka. Dijete svaku sličicu treba razdvojiti na glasove i nalijepiti ispod odgovarajuće kućice (npr. P-A-S živi u kućici s tri prozora). Dijete može i samo crtati sličice. Umjesto kućica možete uzeti i čaše i svaku označiti odgovarajućim brojem.

Igra DOĐI DO CILJA: Uzmite neku igračku ili figuricu koju dijete voli. Napravite put koji se sastoji od onoliko polja koliko glasova ima zadana riječ. Kako dijete govori glasove koji tvore riječ tako pomiče igračku ili figuricu do cilja.

Igra s kvačicama: Za ovu aktivnost potrebne su drvene kvačice (štipaljke) za rublje, flomaster, stari katalozi, kartice od kartona dimenzije otprilike 7x7cm, ljepilo, škare. Dijete izreže slike (povrće, voće, školski pribor, igračke) iz kataloga i nalijepi ih na kartice od kartona. Poželjno je da su to u početku sličice koje u svojem nazivu imaju tri ili četiri slova. Na kvačice napišemo slova, po mogućnosti više istih slova, npr. ona koja se često ponavljaju (a, e, i, o, u, ili ovisno o odabranim sličicama). Kartice se stave u kutiju, dijete izvlači kartice iz kutije, imenuje sliku i pokuša rastaviti riječ na slova te zakvačiti odgovarajuća slova -kvačice na karticu. Ova se aktivnost može pojednostaviti: stavlja se samo jedna kvačica – početni glas u riječi. Ova aktivnost je dobra i za razvoj fine motorike

 • Prilikom rastavljanja riječi na glasove dijete može nizati perlice (za svaki glas jedna perlica), rezati sličicu na onoliko dijelova koliko ima glasova (npr. sličicu KUĆE treba izrezati na 4 dijela), može graditi tornjeve od lego kocaka za svaku riječ. Djetetu znatno pomaže kada glasove u riječi predstavite konkretnim predmetima.

 • Iskoristite različite materijale kako bi djeci bilo zabavno; slažite riječi tako da izrađujete slova od plastelina, koristite kartice sa slovima, pišite riječi u pijesku, brašnu, kukuruznoj krupici. Na taj način se razvija i svjesnost o vezi između slova i glasa.

 • Iskoristite i tehnologiju: poslužite se ICT-AAC aplikacijama poput Glaskalice ili pišite s djetetom riječi na kompjuteru.

 

ZA KRAJ…

Uživajte u vremenu provedenom sa svojim djetetom kroz pripreme za školu i sretno!

 

*dio aktivnosti preuzet iz Posokhova, Ilona (2019). 200 LOGOPEDSKIH IGARA - Zabavne igre i aktivnosti za razvoj govora i iz brošure Logopedska priprema za školu A. Mateljak, N. Kaleb, A. Ujdur

 

Pripremila i prilagodila: Sara Bojić, pedagog