Adresa:
Grljevačka ulica 2
Podstrana
21312
Telefon:
021 420 555

Google karta