U vrtiću se provode tri programa: 10 satni program u trajanju od 6.30 do 16.30, 6 satni jutro u trajanju od 7.30 do 13.30 te 6 satni popodne u trajanju od 14h do 20h.