Ispis

D.V. "MALI MORNARI" nalazi se na adresi Grljevčka 2b, Podstrana 21312.

 

Radno vrijeme: od 6h i 30 min do 20h, od ponedjeljka do petka.

 

U vrtiću se provode tri programa: 10 satni program u trajanju od 6.30 do 16.30, 6 satni jutro u trajanju od 7.30 do 13.30 te 6 satni popodne u trajanju od 14h do 20h.